Strona główna

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w likwidacji z siedzibą w Poznaniu

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów administracji publicznej.

Jednocześnie organy administracji publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu jest miejscem prezentacji organizacji i działań Instytutu.