FLORIST

EURAXESS

ATP

Promotion procedure

Ph.D. study:

MSc. Amalia Ioana Bot
Title: „Evaluation of land from Northwest Region of Development for blueberry culture, aiming the sustainable development of territory”.
Supervisor: prof. L. W. Szajdak
On University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM).

MSc. Dalma Emoke Kovacs
Title: „Composition of soil organic matter as indicator of soil and ecosystem functioning activity”.
Supervisor: prof. dr hab. L. W. Szajdak
On University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM).

MSc. Eng. Radosław Dąbrowicz
Title: „Ocena środowiskowa w intensywnym systemie produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”
Supervisor: dr hab. J. Bieńkowski
Jednostka prowadząca: Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa

MSc. Eng. Krzysztof Janku
Title: „Zagospodarowanie sieci małych cieków wodnych na obszarze zlewni zurbanizowanej”
Supervisor: dr hab. inż. Piotr Kowalczak
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

MSc. Eng. Grzegorz Karg
Title: „Zmiana warunków wodnych produkcji zbóż jarych w Polsce, w świetle prawdopodobnych zmian klimatycznych”
Supervisor: prof. dr hab. Andrzej Kędziora
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

MSc. Eng. Krzysztof Ziomek
Title: „Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych”
Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Bałazy
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

MSc. Eng. Józef Zgrabczyński (niepracujący w Instytucie)
Title: „Gospodarowanie wodami dolin rzecznych w obszarach zurbanizowanych”
Supervisor: dr hab. inż. Piotr Kowalczak
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu