FLORIST

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr

FLORIST

Email Drukuj PDF

Projekt ma na celu ocenę ryzyka wystąpienia powodzi na terenie północnego pogórza Tatr. Zagrożenie powodziowe występuje w zlewniach wszystkich prawobrzeżnych dopływów Górnej Wisły, a szczególnie Dunajca. Bazując na wynikach obserwacji i na projekcjach przyszłego klimatu, można ocenić zmiany ryzyka powodziowego. Modele klimatyczne wskazują na wydłużanie się czasu trwania, większą amplitudę i częstotliwość występowania intensywnych opadów, co przekłada się na wzrost zagrożenia powodziowego w przyszłości. Niemniej jednak, ryzyko powodziowe zależne jest także od innych czynników, jak charakter użytkowania ziemi, czy magazynowanie wody w zlewni. Projekt ma zwiększyć zasób informacji o powodziach i procesie ich tworzenia, wzbogacając istniejącą bazę danych.

Projekt badawczy w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego Nr PSPB-153/2010

Koszt realizacji Projektu wynosi 1 055 097 CHF (3 234 543 PLN)

Okres realizacji: 15.07.2011 - 30.09.2016

www.programszwajcarski.gov.pl

http://www.swiss.opi.org.pl/

 

florist-logo3.png