FLORIST

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Lista publikacji

Lista publikacji

Email Drukuj PDF

Lista publikacji powstałych w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu FLORIST

 

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie Thomson-Reuters Web of Science:

Kundzewicz Z. W., Pińskwar I., Brakenridge G. R., 2013. Large floods in Europe, 1985–2009, Hydrological Sciences Journal, 58(1), 1–7, Also: Corrigendum, Hydrological Sciences Journal, 58(3), 736–736.

Kundzewicz Z. W., Kanae S., Seneviratne S. I., Handmer J., Nicholls N., Peduzzi P., Mechler R., Bouwer L. M., Arnell N., Mach K., Muir-Wood R., Brakenridge G. R., Kron W., Benito G., Honda Y., Takahashi K., Sherstyukov B., 2014. Flood risk and climate change: global and regional perspectives. Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28.

Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Kaczka R. J., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz-Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J. A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P., 2014. Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains – A Polish-Swiss research project. Acta Geophysica, 62, 620–641.

Niedźwiedź T., Łupikasza E., Pińskwar I., Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Małarzewski Ł., 2015. Variability of high rainfalls and related synoptic situations causing heavy floods at the northern foothills of the Tatra Mountains. Theoretical and Applied Climatology, 119(1), 273–284.

Ballesteros-Cánovas J. A., Czajka B., Janecka K., Lempa M., Kaczka R. J., Stoffel M. 2015. Flash floods in the Tatra Mountain streams: Frequency and triggers. Science of the Total Environment, 511, 639–648.

Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R. J., 2015. Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. Geomorphology, 228, 275–285.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Kundzewicz Z. W., Czajka B., Niedźwiedź T., 2016. Decadal variability of floods in the northern foreland of the Tatra Mountains. Regional Environmental Change, 16(3), 603–615.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Stoffel M., 2016. Exploring large wood retention and deposition in contrasting river morphologies linking numerical modelling and field observations. Earth Surf. Process. Landforms, 41(4), 446–459.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Stoffel M., 2016. The role of flood hydrograph in the remobilization of large wood in a wide mountain river. J. Hydrol., 541(A), 330–343.

Ballesteros-Cánovas J. A, Stoffel M., Spyt B., Janecka K., Kaczka R. J., Lempa M. 2016. Paleoflood discharge reconstruction in Tatra Mountain streams. Geomorphology, 272, 92–101.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz M., Stoffel M., 2016. Factors controlling large-wood transport in a mountain river. Geomorphology, 272, 21–31.

Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., 2016. Environment–friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology, 272, 43–54.

Stoffel M., Wyżga B., Marston R. A., 2016. Floods in mountain environments: A synthesis. Geomorphology, 272, 1–9.

Kundzewicz Z. W., Krysanova V., Dankers R., Hirabayashi Y., Kanae S., Hattermann F. F., Huang S., Milly P. C. D., Stoffel M., Driessen P. P. J., Matczak P., Quevauviller P. and Schellnhuber H.-J., 2016. Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making. Hydrological Sciences Journal (online first).

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R. J., Czech W., 2016. Log transport and deposition in incised, channelized, and multithread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20–year flood. Geomorphology, in press.

 

Rozdziały w książkach:

Kundzewicz Z. W., Dobrowolski A., Lorenc H., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Kowalczak P., 2012, Floods in Poland. Chapter 17 in: Kundzewicz, Z. W. (Ed.), Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK. 516 pp, p. 319–334.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Mikuś P., Kundzewicz Z. W., 2014. Large wood dynamics in a wide mountain river: the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. [In:] Schleiss A., De Cesare G., Franca M., Pfister M. (red.). RiverFlow 2014, International Conference on River Hydraulics. Taylor and Francis Group, London, 1843–1848.

KSIĄŻKA: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (Eds.), 2016. Flood risk in the Upper Vistula Basin. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, ISBN 978-3-319-41922-0. Chapters in this book:

Stoffel M., Wyżga B., Niedźwiedź T., Ruiz-Villanueva V., Ballesteros-Cánovas J. A., Kundzewicz Z. W., Floods in mountain basins. Chapter 2, 23–37.

Kundzewicz Z.W., Stoffel M. Anatomy of flood risk. Chapter 3, 39–52.

Wyżga B., Kundzewicz Z. W., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Flood generation mechanisms and changes in principal drivers. Chapter 4, 55–75.

Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R. J., Stoffel M., Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size. Chapter 5, 77–101.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Hajdukiewicz M., Stoffel M., Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modeling. Chapter 6, 103–125.

Łupikasza E., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz-Villanueva V., Kundzewicz Z. W., Observed changes in temperature and precipitation and relationship between them, in the Upper Vistula Basin. Chapter 8, 155–187.

Niedźwiedź T., Łupikasza E., Change in atmospheric circulation patterns. Chapter 9, 189–208.

Kaczka R. J., Spyt B., Janecka K., Niedźwiedź T., Bednarz Z., Climate reconstruction from tree–rings in the Tatra Mountains. Chapter 10, 209–229.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Kundzewicz Z. W., Niedźwiedź T., Łupikasza E., Stoffel M., Variability of flood frequency and magnitude during the late 20th and early 21st centuries in the northern foreland of the Tatra Mountains. Chapter 11, 231–256.

Ballesteros-Cánovas J. A., Spyt B., Janecka K., Kaczka R. J., Stoffel M., Deciphering flood event information from tree-ring data in the Tatra Mountains: Implications for hazard assessment. Chapter 12, 257–277.

Pińskwar I., Choryński A., Kundzewicz Z. W., Ruiz-Villanueva V., Projections of precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. Chapter 15, 311–329.

Piniewski M., Szczęśniak M., Mezghani A., Kundzewicz Z. W., Hydroclimatic projections for the Upper Vistula Basin. Chapter 16, 331–339.

Romanowicz R., Kundzewicz Z. W., Meresa H. K., Stoffel M., Krysanova V., Doroszkiewicz J., Projections of changes in flood hazard in two headwater catchments of the Vistula in the context of European–scale studies. Chapter 17, 341–359.

Konieczny R., Kundzewicz Z.W., Matczak P., Flood risk reduction – Opportunities for learning. Chapter 20, 399–418.

 

Artykuły w pozostałych czasopismach:

Kaczka R. J., Biczyk T., Czajka B., 2012. Anomalie drewna wtórnego świerka pospolitego (Picea abies L. Karst) w Tatrach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, 30, 77–83.

Kaczka R. J., Brzęk Ł., Czajka B., 2012. Wpływ czynników klimatycznych na wzrost sosny pospolitej w Tatrach Reglowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, 30, 84–90.

Kaczka R. J., Wiórkowski S., Czajka B., Skrzydłowski T., 2012. Zmiany wrażliwości klimatycznej jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w naturalnym lesie dolnoreglowym w Tatrach Polskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, 30, 111–117.

Kaczka R.J., Czajka B., Janecka K., 2014. Ocena dokładności dendrochronologicznego datowania ekstremalnych zdarzeń geomorfologicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej w Rogowie, 40, 282–289.

Brzęk Ł., Kaczka R. J., Czajka B., 2014. Zróżnicowanie sygnału klimatycznego w przyrostach sosny zwyczajnej Pinus Sylvestris L. z klasy Erico–Pinetea w Tatrach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej w Rogowie, 40, 220–228.

Janecka K., Kaczka R. J., 2014. Zapis erupcji wulkanicznych w przyrostach rocznych limby Pinus cembra L. w Tatrach Wysokich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej w Rogowie, 40, 183–191.

Biczyk T., Kaczka R. J., 2014. Klimatyczne uwarunkowania powstawania anomalii drewna wtórnego na przykładzie świerka pospolitego
(Picea abies L. Karst.) w Tatrach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej w Rogowie, 40, 8–18.

Janecka K., Lempa M., Czajka B., 2014. Przyczyny i skutki powodzi w Tatrach i na Podhalu. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, 15, 111–119.

Kundzewicz, Z. W., Matczak, P., 2015. Extreme hydrological events and security. Proc. IAHS, 369, 181–187, doi:10.5194/piahs-369-181-2015.

Kundzewicz, Z. W., 2015. Climate change track in river floods in Europe. Proc. IAHS, 369, 189–194, doi:10.5194/piahs-369-189-2015.

Łupikasza E., Niedźwiedź T., 2015. Wieloletnia zmienność typów cyrkulacji sprzyjających występowaniu wysokich opadów atmosferycznych w Tatrach (1873–2014). (Long–term variability in circulation types favouring the occurrence of high precipitation in the Tatra Mountains (1873–2014)) [In:] Lorenc H., Ustrnul Z. (Eds.) Klimat a Społeczeństwo i Gospodarka. Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 93-111. ISBN 978-83-64979-12-5

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Hajdukiewicz H., Wyżga B,. 2015. Understanding large wood deposition during floods: a modelling approach. [In:] Jasiewicz J., Zwoliński Z., Mitasova H., Hengl T. (Eds), Geomorphometry for Geosciences. 4th International Conference on Geomorphometry ”Geomorphometry for Natural Hazards Geomodeling”, Poznań, Poland,  22-26.06.2015, 255–258.

 

Materiał na stronie internetowej:

Kundzewicz Z. W., Lewandowski J., Wyżga B., Pińskwar I., Choryński A., 2016 Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr – informacja dla praktyków

 

Artykuły złożone do czasopism:

Pińskwar I., Kundzewicz Z . W., Choryński A. 2016. Projections of changes in heavy precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. Submitted to: Meteorology, Hydrology and Water Management.

Kundzewicz Z. W., Wyżga B., Pińskwar I., Choryński A., 2016. Zmiany zagrożenia powodziowego u podnóża Tatr. Submitted to: Aura.

 

florist-logo3.png