Projekt badawczy pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej”

Nadrzędna kategoria: Projekty
Opublikowano: środa, 27, listopad 2019 10:53

Informujemy, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170) i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.10.2019 nasz instytut otrzymał dotację na realizację badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie zadania:

„Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych”.

W ramach tego zadania Instytut zrealizował projekt badawczy pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej”, którego cele były następujące:

  1. ocena znaczenia pasów kwietnych dla poziomu różnorodności biologicznej pól uprawnych, a w tym – dla wzmocnienia naturalnych mechanizmów regulacyjnych w agroekosystemach,
  2. określenie możliwości obniżenia liczebności szkodników żyta w warunkach uprawy ekologicznej za pomocą pasów kwietnych,
  3. sformułowanie rekomendacji dotyczących rozmieszczenia (zagęszczenia) pasów kwietnych na uprawach zbożowych.

Kierownikiem projektu był dr hab. Krzysztof Kujawa.

Wyniki realizacji projektu (tj. sprawozdanie merytoryczne) można poznać tutaj, a prezentację do wykładu wygłoszonego w dn. 21.11.2019 w MRiRW – tutaj.