FLORIST

EURAXESS

ATP

O Akademii Talentów Przyrodniczych na poznańskich targach edukacyjnych


W dn. 28.02-02.03.2014 r. odbyły się Targi Edukacyjne w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ramach programu Eko Forum, koordynowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, dr inż. Maria Szyszkiewicz-Golis i dr Daria Zarabska-Bożejewicz reprezentujące kadrę zarządzającą projektu pt. AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, promowały działania projektowe na stoisku Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Wśród odwiedzających znaleźli się m.in. dyrektorzy i nauczyciele z różnych szkół Wielkopolski, z którymi podejmowano rozmowy nt. realizowanego programu nauczania. Dużą radość wywołały odwiedziny grupy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie, biorących udział w projekcie. Wychowankowie szkoły uczestniczyli w targach pod opieką m.in. p. Danuty Boczek – nauczycielki wchodzącej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ZSP.

W pierwszym dniu targów odbyła się konferencja pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: tematy, cele, metody i miejsca”. Jej organizatorem było Eko Forum, tworzone przez instytucje oraz organizacje zaangażowane w promocję zrównoważonego rozwoju oraz aktywną pozaszkolną edukację przyrodniczą. Gościem specjalnym konferencji była Magdalena Machinko-Nagrabecka z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/Grid-Warszawa, krajowy koordynator programu Globe. W trakcie konferencji, w jednym z bloków tematycznych pt. Dookoła innowacji, dr inż. M. Szyszkiewicz-Golis wygłosiła prelekcję nt. realizowanego przez ISRL PAN w Poznaniu projektu. W trakcie wystąpienia kierownik projektu przedstawiła m.in. nowoczesne metody badawcze wykorzystywane przy wdrażaniu programu.

Więcej informacji o przedstawionym wyżej wydarzeniu można znaleźć na stronie www.zpkww.pl/news.php?n=1 oraz na portalu edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl. Warto podkreślić, iż na stronie koordynatora Eko Forum – Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przytoczono wypowiedź naszych gości z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie prezentowaną na szkolnej stronie internetowej: „Tematyka konferencji była interesująca i pożyteczna. Piątkowe popołudnie spędziliśmy w towarzystwie ludzi, dla których edukacja ekologiczna jest bardzo ważna”.

 

 

logotypy KL ISRL UE

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEJ FUNDUSZU SPOŁECZNEGO