FLORIST

EURAXESS

ATP

O Akademii Talentów Przyrodniczych w Przeglądzie Nowotomyskim


Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym numerze kwartalnika „Przegląd Nowotomyski” (nr 1/2014, str. 73-85) można znaleźć artykuł pt. Akademia Talentów Przyrodniczych: akcenty regionalne w projekcie unijnym. Przedmiot dodatkowy „ekologia krajobrazu” w szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski, autorstwa dr inż. M. Szyszkiewicz-Golis i dr D. Zarabskiej-Bożejewicz. W powyższej publikacji opisano projekt pt. AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo podkreślono w niej udział w projekcie Liceum Ogólnokształcącego przy ZS w Pniewach oraz uczęszczającej na zajęcia grupy uczniów i uczennic pochodzących z powiatu nowotomyskiego. Z tego powodu m.in. zrelacjonowano wyjazd wychowanków pniewskiego liceum do „Zgierzynieckiego Uroczyska” – perły przyrodniczej regionu nowotomyskiego. W artykule poświęcono także uwagę Fundacji Tres ze Zbąszynia, z którą współpracował p. Michał Sita – wykonawca odpowiedzialny za zrealizowanie filmów edukacyjnych (tzw. wideowykładów). Zdjęcia o tematyce przyrodniczej wykonane przez p. Łukasza Pakułę – mieszkańca Lwówka, z zamiłowania ornitologa oraz jednego z prowadzących zajęcia podczas spotkania w „Zgierzynieckim Uroczysku” należy uznać za cenną ozdobę opracowania. Warto podkreślić, iż nowotomyski kwartalnik jest wzorcowym przykładem czasopisma regionalistycznego (Kowalczyk R., 2013, Zarys czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie światowej), stąd tym bardziej raduje fakt zamieszczenia na jego łamach artykułu poświęconego naszemu projektowi. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji dostępnej na stronie www.ekologia-krajobrazu.pl

 

logotypy KL ISRL UE

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEJ FUNDUSZU SPOŁECZNEGO