FLORIST

EURAXESS

ATP

Obóz w Chalinie – Akademia Talentów Przyrodniczych, za pomocą własnego oka na matrycy utrwalone


 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z obozu naukowego, zorganizowanego dla utalentowanych uczennic i uczniów ze szkół biorących udział w projekcie pt. „AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorem zdjęć jest dr hab. K. Kujawa, prof. nadzw. – pracownik IŚRL PAN, pełniący funkcję jednego z prowadzących zajęcia obozowe:

http://www.krzysztof.kujawa.org.pl/Galeria/reportaze/wycieczki/chalin_2014/index.html

Zdjęcia dostępne pod wskazanym wyżej adresem niewątpliwie przywołają wśród jego uczestników miłe wspomnienia wiążące się z lipcowymi obserwacjami przyrody na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego oraz z pobytem w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

 

 

 

logotypy KL ISRL UE

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEJ FUNDUSZU SPOŁECZNEGO