Internetowe doniesienia o obozie

Poprawiono: wtorek, 29, lipiec 2014 11:27

Uprzejmie informujemy, iż na podanych poniżej stronach internetowych można znaleźć informacje nt. obozu naukowego zorganizowanego dla utalentowanych uczennic i uczniów ze szkół biorących udział w projekcie pt. „AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obóz, składający się z dwóch turnusów (09-13.07 i 14-18.07.2014) odbył się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Wśród jego uczestników znaleźli się nauczyciele i wychowankowie: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie i Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach (I turnus) oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie i Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wlkp. w Środzie Wlkp. (II turnus). Trzon kadry dydaktycznej, prowadzącej zajęcia obozowe, stanowili pracownicy IŚRL PAN – Stacji Badawczej w Turwi, tzn. dr hab. K. Kujawa, dr Z. Bernacki, dr M. Oleszczuk i mgr D. Sobczyk. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi relacjami zamieszczonymi pod następującymi adresami internetowymi:


Na stronie projektowej „WORTAL”, w zakładce „BLOG” interesującą relację z II turnusu przedstawiła p. Agnieszka Sutuła - nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wlkp. w Środzie Wlkp.:

http://www.ekologia-krajobrazu.pl/index.php/blog/98-lo-w-srodzie-wlkp

Życzymy przyjemnej lektury!

 

 

logotypy KL ISRL UE

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEJ FUNDUSZU SPOŁECZNEGO