XXX Biegi im. Dezyderego Chłapowskiego

Poprawiono: wtorek, 15, wrzesień 2015 07:02

Dnia 03 października 2015 r. odbędą się jubileuszowe XXX Biegi im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi, których współorganizatorem jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu - Stacja Badawcza w Turwi (szczegóły dostępne w Załączniku nr 1 Program Biegów Chłapowskiego 03.10.2015 oraz Załączniku nr 2 Regulamin Biegów Chłapowskiego 03.10.2015).

Program

Regulamin