FLORIST

EURAXESS

ATP

Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr – spotkanie nauki i praktyki


7 kwietnia 2016 r. odbyły się w Nowym Targu warsztaty pt. „Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr”. Celem spotkania zorganizowanego i przeprowadzonego przez pracowników Zakładu Badań Klimatu i Zasobów Wodnych we współpracy z Uniwersytetem Śląskim była prezentacja wyników blisko 5-letniej pracy wykonanej w projekcie FLORIST. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli środowiska akademickiego, administracji rządowej i samorządowej. Warsztaty stanowiły więc z jednej strony okazję do sprawdzenia użyteczności zdobytej w projekcie wiedzy naukowej. Z drugiej strony, lokalni eksperci zyskali możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem wskazując na szanse i ograniczenia związane z praktycznymi aspektami zarządzania powodziowego. Warsztaty były więc znakomitą okazją do spotkania obu perspektyw.

 zag tatr