Mgr inż. Małgorzata Holka laureatką konkursu NCN PRELUDIUM 10

Poprawiono: czwartek, 14, lipiec 2016 07:31

Mgr inż. Małgorzata Holka, pracownik Zakładu Systemów Rolniczych, została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 10 w kategorii HS4 (Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka).
Projekt badawczy pt.: „Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli” uzyskał 6 pozycję na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN. W ramach trzyletniego projektu mgr inż. Małgorzata Holka, pod opieką dr hab. Jerzego Bieńkowskiego, prof. nadzw. IŚRiL PAN, będzie prowadziła badania za pomocą metod LCA (Life Cycle Assessment) i e-LCC (environmental Life Cycle Costing), mające na celu ocenę i porównanie środowiskowych skutków oraz kosztów cyklu życia produkcji pszenicy ozimej i kukurydzy w różnych systemach uprawy roli.