FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Holka

W dniu 6 lipca 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Holka pt.: „Ocena skutków środowiskowych w intensywnym systemie produkcji rolniczej z wykorzystaniem metodyki LCA (Life Cycle Assessment)”.
Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach nadała mgr inż. Małgorzacie Holka stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz przyznała wyróżnienie za jej pracę doktorską.
Badania zostały wykonane w Zakładzie Systemów Rolniczych Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Janusz Jankowiak, a recenzentami - dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw. z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach i prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Celem pracy było przeprowadzenie oceny oddziaływania intensywnego systemu produkcji rolniczej na środowisko. Dla kompleksowej, środowiskowej oceny działalności rolniczej, w badaniach wykorzystana została metoda oceny cyklu życia (LCA).