FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” Kórnik–Poznań

W dniach 17–19 października 2016 roku odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwa Środowiska, Polskiej Akademii Nauk i Lasów Państwowych. W trakcie konferencji miało miejsce 150 wystąpień (referatów i plakatów), podczas których badacze i praktycy z różnych ośrodków akademickich oraz reprezentujących instytucje, które bazują na aktualnej wiedzy i ją wdrażają miało okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów wpływu zmieniającego się środowiska na roślinność drzewiastą. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy Zakładu Biologii Środowiska oraz Badań Klimatu i Zasobów Wodnych IŚRL PAN, z których wystąpieniami zapoznać się można w materiałach konferencyjnych.

Więcej informacji na stronie IDPAN.