FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

„Zanikanie torfowisk” - nowa pozycja książkowa autorstwa Profesorów Piotra Ilnickiego oraz Lecha Wojciecha Szajdaka wydana w 2016 roku przez oficynę wydawniczą Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Celem książki jest zwrócenie uwagi na niewidoczne gołym okiem procesy powodujące stopniowe zanikanie występujących w Polsce torfowisk. Składają się na nie, spowodowane odwodnieniem oraz rolniczym i leśnym zagospodarowaniem, procesy: osiadania powierzchni, kurczenia się torfu, murszenia oraz powstawania gleb torfowo-murszowych i murszowo-mineralnych, jak też mineralizacji substancji organicznej powiązanej z emisją gazów szklarniowych (CO2 i NxO) do atmosfery i związków azotu do wód gruntowych. Procesy te kończą się zamianą gleb torfowych w gleby mineralne, zbudowane z podścielających torf piasków lub rzadziej gytii wapiennej. W książce, w kolejnych rozdziałach, zaprezentowano podstawowe informacje o torfowiskach i torfie, syntezę wieloletnich polskich badań na temat zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biochemicznych zachodzących w odwodnionych torfowiskach oraz opisano fazy akumulacji i decesji torfowisk, przykłady przyspieszonego ich zanikania, aktualne zmiany sposobu użytkowania, metody realizacji zadań ochrony przyrody w torfowiskach, procesy renaturyzacji i rekultywacji torfowisk, a także skutki ich melioracji. Przedstawiono sposoby zahamowania procesu zanikania torfowisk, uwzględniając opracowane w Polsce i na świecie strategie oraz programy ochrony torfowisk.
Książka liczy 312 stron i został wydana w twardej oprawie. ISBN 978-83-7654-374-1

zanikanie torfowisk ksiazka