FLORIST

EURAXESS

ATP

W dniu 23 listopada 2016 roku obyła się w Poznaniu Konferencja Naukowa nt. HYBRYDOGENEZA U ŻAB ZIELONYCH


W dniu 23 listopada 2016 roku obyła się w Poznaniu Konferencja Naukowa

nt. HYBRYDOGENEZA U ŻAB ZIELONYCH

 

poświęcona działalności naukowej Profesora Leszka Bergera (1925-2012)

zorganizowana przez

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Pod honorowym patronatem Wiceprezesa PAN

Prof. dr hab. Stefana Malepszego

Poznań, 23 listopada 2016

Ośrodek Nauk PAN w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19

Monografia "Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych" - uwaga plik około 90MB

Niniejsza monografia powstał dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
, Gminy i Miasta Raszków
oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu.