FLORIST

EURAXESS

ATP

Dr hab., prof. IŚRiL PAN Jerzy Bieńkowski laureatem konkursu NCN OPUS 11


Projekt badawczy pt. „Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów”, został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu „OPUS 11” w panelu HS4 (jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka). Będzie on realizowany w okresie trzyletnim, w latach 2017-2020.
Głównym celem projektu jest wspólna środowiskowa i ekonomiczna analiza gospodarstw o zróżnicowanej działalności produkcyjnej. W badaniach będą wykorzystywane metody oceny cyklu życia (LCA) produktów i rachunku kosztów cyklu życia (LCC). Umożliwią one pełną ocenę ekoefektywności pod względem wielu efektów środowiskowych (w tym niskoemisyjności) oraz kosztów produkcji rolniczej.