Peat – physicochemical properties. Lech Wojciech Szajdak (Editor). LAP LAMBERT Academic Press. pp. 115. ISBN: 978-3-330-08653-1

Poprawiono: wtorek, 27, czerwiec 2017 09:48

Ukazała się nowa pozycją książkowa wydana pod opieką edytorską Profesora Lecha Wojciecha Szajdaka. Jej celem było zaprezentowanie w nowym świetle procesów i mechanizmów fizykochemicznych występujących w torfach. Książka zawiera dane dotyczące różnic i podobieństw właściwości kwasów huminowych, jako głównych składników materii organicznej torfów niskich i wysokich. Ponadto autorzy zaprezentowali informacje o występujących w glebach organicznych substancjach biologicznie czynnych o zdefiniowanej strukturze chemicznej jak kwasy fenolowe, pochodne kumaryny, flawonoidy, pochodne policykliczne i aromatyczne, glikozydy, alkaloidy. Książkę oparto o rezultaty badań własnych autorów. Wzajemne relacje zachodzące między hydrofilnością a hydrofobowością ugrupowań organicznych materii organicznej przedstawiono, jako rezultat procesu odwodnienia. Uzupełnieniem zagadnień związanych z problematyką zmiany właściwości hydrofilnych na hydrofobowe stanowią interesujące dane o zależności między procesem wtórnego przeobrażenia gleb organicznych a zawartością aminokwasów hydrofilnych i hydrofobowych białek materii organicznej. Wokół problematyki powyższej książki udało się skupić grono polskich, rumuńskich i rosyjskich autorów.

 peat 001