FLORIST

EURAXESS

ATP

Profesor Zbigniew Kundzewicz otrzymał Medal Dooge’a Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej za rok 2017


Profesor Zbigniew Kundzewicz został zaszczycony przyznaniem Medalu Dooge’a Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO za rok 2017, zob.: http://iahs.info/About-IAHS/Competition--Events/International-Hydrology-Prize/International-Hydrology-Prize-Winners/

Jest to najwyższe w świecie wyróżnienie w dziedzinie nauk hydrologicznych, przyznawane corocznie jednej osobie na mocy decyzji Kapituły Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO. Medal Dooge'a nagradza fundamentalny wkład do hydrologii jako nauki.

Uzasadnienie przyznania Medalu Dooge’a, przestawione w laudacji brzmi: „za ... wybitny wkład do poprawy zrozumienia zdarzeń powodziowych oraz wpływu klimatu na zasoby wodne, a także za ... przywództwo w międzynarodowej wspólnocie hydrologów”.

Profesor James Dooge (1922-2010), którego upamiętnia medal, był członkiem zagranicznym PAN, który wielokrotnie odwiedzał Polskę, prowadził intensywną współpracę z polskimi naukowcami i któremu Polska w sporej mierze zawdzięcza rozwój nauk hydrologicznych. Profesor Kundzewicz opublikował z prof. Dooge kilka wspólnych prac w latach 1980-tych.

Nagrodę wręczono podczas Naukowego Zgromadzenia (Scientific Assembly) Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych (International Association of Hydrological Sciences - IAHS) w Port Elizabeth (RPA) w dniu 13 lipca 2017. Część materialną Nagrody stanowi srebrny medal (bez załącznika w formie czeku), ale wartość niematerialna Nagrody jest bardzo wysoka. W historii Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej, laureatem był już inny Polak, prof. Zdzisław Kaczmarek, w roku 1990.

 KundzewiczDoogeMedal