FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Ziomka

25 października 2017 roku odbyła na publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Ziomka pt. „Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych”. Obrona miała miejsce na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.