Prof. dr hab. Piotr Ilnicki i prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak otrzymali WYRÓŻNIENIE Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Poprawiono: wtorek, 19, grudzień 2017 07:39

14 grudnia 2017 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie Prof. dr hab. Piotr Ilnicki oraz Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak zostali uhonorowani wyróżnieniem za 2 wybitne monografie naukowe opublikowane przez prestiżowe wydawnictwa pt.:

„Zanikanie torfowisk” - wydaną przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

oraz

„Bioactive Compounds in Agricultural Soils” – opublikowaną przez wydawnictwo Springer.

wyroznienie PI LWS