W dniu 13 marca w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się sesja sprawozdawcza dotycząca podsumowania działalności badawczej IŚRiL PAN w 2017 roku

Poprawiono: piątek, 09, marzec 2018 09:08

Program sesji