FLORIST

EURAXESS

ATP

Wyniki konkursów na stanowisko adiunkta w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk


Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Krajobrazu Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Komisja Konkursowa wybrała dr Konrada Kalarusa i dr Sebastiana Salatę.