Profesor Zbigniew Kundzewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa SGGW

Poprawiono: poniedziałek, 17, grudzień 2018 11:19

29 listopada 2018 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGGW prof. dr. hab. Zbigniewowi W. Kundzewiczowi.

010203

Zdjęcia ze strony SGGW.

Profesor Zbigniew W. KUNDZEWICZ od wielu lat współpracuje z naukowcami z SGGW (zwłaszcza z Katedry Inżynierii Wodnej). W 2014 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla SGGW”. W latach 2014-2017 był koordynatorem polsko-norweskiego projektu CHASE-PL, w którym, obok IŚRL PAN, SGGW była polskim partnerem. Projekt zakończył się dużym sukcesem (przeszło 20 publikacji w bazie „Web of Science”, z czego osiem współautorstwa profesora z pracownikami SGGW). W ramach projektu powstały również książki, m.in. „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce” pod red. Z.W. Kundzewicza, O. Hov oraz T. Okruszki. Z.W. Kundzewicz współpracował z profesorem Kazimierzem Banasikiem w ramach IAHS (Z.W. Kundzewicz – sekretarz Komisji Systemów Wodnogospodarczych – ICWRS, edytor i członek Zarządu, K. Banasik – wiceprezydent Międzynarodowej Komisji Erozji Kontynentalnej – ICCE) oraz profesorami Edwardem Pierzgalskim i Andrzejem Byczkowskim w ramach komitetów PAN, co zostało uwieńczone współautorskimi artykułami w kwartalniku „Nauka”.
Ponadto w lutym ubiegłego roku uroczyście przekazał Bibliotece Głównej SGGW prywatną kolekcję kilkudziesięciu wydawanych przez IAHS monografii naukowych z zakresu hydrologii.