FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Zakończono realizację projektu badawczego pt. „Ocena efektywności...

Zakończono realizację projektu badawczego pt. „Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych” (nr HOR.re.027.5.2018), kierowanego przez dr. hab. Krzysztofa Kujawę. Z wynikami badań można zapoznać się tutaj.

pasy kwietne
fot. Lucas Pfiffner, FiBL.