FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Raport pt. „The imperative of climate action to protect human health in Europe. Opportunities for adaptation to reduce the impacts, and for mitigation to capitalise on the benefits of decarbonisation”

W czerwca 2019 roku Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich (European Academies' Science Advisory Council (EASAC) wydała raport pt. „The imperative of climate action to protect human health in Europe. Opportunities for adaptation to reduce the impacts, and for mitigation to capitalise on the benefits of decarbonisation”

easac

Raport ten został stworzony przez Grupę Roboczą, do której należał prof. Zbigniew W. Kundzewicz i zawiera cytowania trzech artykułów naszych pracowników – dr. inż. Dariusza Graczyka oraz prof. dr. hab. Zbigniewa W. Kundzewicza.

Pełen tekst dostępny tutaj:
https://easac.eu/publications/details/the-imperative-of-climate-action-to-protect-human-health-in-europe/

Główne przesłania raportu EASAC są następujące:

Zmiany klimatyczne mają miejsce w skali globalnej, można je przypisać działalności człowieka i mają one niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, a ryzyko związane ze zdrowiem wzrasta.
Szybkie i zdecydowane działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, by utrzymać wzrost temperatury poniżej 2°C powyżej poziomu przedindustrialnego, może znacznie zmniejszyć to ryzyko dla zdrowia.

  • Zmiany klimatu będą miały wpływ na zdrowie nie tylko w państwach UE, stąd UE również powinna być zaniepokojona skutkami zmian klimatycznych na zdrowie populacji poza UE.
  • Rozwiązania są w zasięgu ręki i można wiele zrobić, by zmniejszyć ryzyko, działając zgodnie z obecną wiedzą, ale wymaga to woli politycznej.
  • Społeczność naukowa odgrywa ważną rolę, przeciwdziałając dezinformacji na temat wpływu zmian klimatu na zdrowie oraz generując nową wiedzę na temat zmian czynników wpływających na podatność na zagrożenia i na skuteczność strategii adaptacyjnych i łagodzących, ściśle współpracując z decydentami.

Cytowany artykuł Graczyk i in. (2019) przedstawia oszacowanie prawdopodobnej liczby dodatkowych ofiar śmiertelnych w dziesięciu największych miastach w Polsce, odnotowanych podczas fal upałów w szczególnie gorących sezonach letnich. W okresie 1989–2012 najbardziej intensywne, długotrwałe letnie fale upałów wystąpiły w latach 1992, 1994, 2006 i 2010. Odnotowano wzrost ryzyka śmiertelności dla osób powyżej 65 roku życia i osób dotkniętych chorobami układu krążenia. Łączna liczba dodatkowych ofiar śmiertelnych w dziesięciu największych miastach w Polsce mogła przekroczyć 1070 w 1994 r. W najgorętsze dni w analizowanym okresie, w niektórych miastach liczba zgonów była ponad trzy razy wyższa niż średnia wartość w okresie referencyjnym. Wyniki wskazują, że wzrost śmiertelności podczas fal upałów jest poważnym zagrożeniem w Polsce już w obecnym klimacie i problem ten będzie jeszcze bardziej dotkliwy wraz ze wzrostem ocieplenia.

Cytowane artykuły:
Graczyk D, Kundzewicz ZW, Chorynski A et al. (2019). Heat-related mortality during hot summers in Polish cities. Theoretical and Applied Climatology 136, 3–4, 1259–1273.
Kundzewicz ZW, Krysanova V, Dankers R et al. (2017). Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making. Hydrological Sciences Journal 62, 1–14. Kundzewicz ZW, Krysanova V, Benestad RE et al. (2018). Uncertainty in climate change impacts on water resources. Environmental Science and Policy 79, 1–8.

 

 

Główne przesłania raportu EASAC są następujące:

      Zmiany klimatyczne mają miejsce w skali globalnej, można je przypisać działalności człowieka i mają one niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, a ryzyko związane ze zdrowiem wzrasta.

      Szybkie i zdecydowane działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, by utrzymać wzrost temperatury poniżej 2°C powyżej poziomu przedindustrialnego, może znacznie zmniejszyć to ryzyko dla zdrowia.

      Zmiany klimatu będą miały wpływ na zdrowie nie tylko w państwach UE, stąd UE również powinna być zaniepokojona skutkami zmian klimatycznych na zdrowie populacji poza UE.

      Rozwiązania są w zasięgu ręki i można wiele zrobić, by zmniejszyć ryzyko, działając zgodnie z obecną wiedzą, ale wymaga to woli politycznej.

      Społeczność naukowa odgrywa ważną rolę, przeciwdziałając dezinformacji na temat wpływu zmian klimatu na zdrowie oraz generując nową wiedzę na temat zmian czynników wpływających na podatność na zagrożenia i na skuteczność strategii adaptacyjnych i łagodzących, ściśle współpracując z decydentami.

Cytowany artykuł Graczyk i in. (2019) przedstawia oszacowanie prawdopodobnej liczby dodatkowych ofiar śmiertelnych w dziesięciu największych miastach w Polsce, odnotowanych podczas fal upałów w szczególnie gorących sezonach letnich. W okresie 1989–2012 najbardziej intensywne, długotrwałe letnie fale upałów wystąpiły w latach 1992, 1994, 2006 i 2010. Odnotowano wzrost ryzyka śmiertelności dla osób powyżej 65 roku życia i osób dotkniętych chorobami układu krążenia. Łączna liczba dodatkowych ofiar śmiertelnych w dziesięciu największych miastach w Polsce mogła przekroczyć 1070 w 1994 r. W najgorętsze dni w analizowanym okresie, w niektórych miastach liczba zgonów była ponad trzy razy wyższa niż średnia wartość w okresie referencyjnym. Wyniki wskazują, że wzrost śmiertelności podczas fal upałów jest poważnym zagrożeniem w Polsce już w obecnym klimacie i problem ten będzie jeszcze bardziej dotkliwy wraz ze wzrostem ocieplenia.

Cytowane artykuły:

Graczyk D, Kundzewicz ZW, Chorynski A et al. (2019). Heat-related mortality during hot summers in Polish cities. Theoretical and Applied Climatology  136, 3–4, 1259–1273.

Kundzewicz ZW, Krysanova V, Dankers R et al. (2017). Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making. Hydrological Sciences Journal 62, 1–14. Kundzewicz ZW, Krysanova V, Benestad RE et al. (2018). Uncertainty in climate change impacts on water resources. Environmental Science and Policy 79, 1–8.