Wpływ globalnych zmian klimatycznych na ekosystemy leśne i jego konsekwencje

Poprawiono: czwartek, 19, wrzesień 2019 12:58

Na początku września w polskich mediach dwukrotnie opublikowano teksty o wpływie globalnych zmian klimatycznych na ekosystemy leśne i jego konsekwencjach. Najpierw, 3.09.2019, Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę, stanowiącą omówienie opracowania przygotowanego pod kierunkiem Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, przez zespół naukowców z Polskiej Akademii Nauk, w tym z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego (dr hab. Krzysztofa Kujawy), a pełny tekst tego opracowania ukazał się w dniu 11.09.2019 w „Polityce”. Opracowanie dotyczyło:

Publikacje te wywołały ogromne zainteresowanie tematem i często burzliwe dyskusje w różnych mediach. Informacje o reperkusjach medialnych można znaleźć na stronie Instytutu Dendrologii PAN.


Duszyński J., Grzywacz A., Jagodziński A.M., Kojs P., Kujawa K., Zabielski R. 2019. Ratujmy las, on chroni nas. Polityka 37 (3227): 56-58.