FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adama Choryńskiego

16 grudnia 2019 roku obyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adama Choryńskiego pt. "Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych w świetle koncepcji elastyczności (resilience)". Obrona miała miejsce na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem był prof. UAM dr hab. Piotr Matczak, a promotorem pomocniczym dr Agnieszka Jeran.

Panu dr Adamowi Choryńskiemu gratulujemy pozytywnie obronionej pracy doktorskiej

Zespół pracowników Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

obrona adama