FLORIST

EURAXESS

ATP

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adama Choryńskiego

16 grudnia 2019 roku obyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adama Choryńskiego pt. "Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych w świetle koncepcji elastyczności (resilience)". Obrona miała miejsce na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem był prof. UAM dr hab. Piotr Matczak, a promotorem pomocniczym dr Agnieszka Jeran.

Panu dr Adamowi Choryńskiemu gratulujemy pozytywnie obronionej pracy doktorskiej

Zespół pracowników Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

obrona adama