FLORIST

EURAXESS

ATP

Konferencja naukowa - "August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej"

W dniach 28-29 listopada 2019 roku Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w współorganizował konferencję pt. „August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej”. Miejscem konferencji było Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Podczas konferencji wygłoszono 12 referatów w trzech panelach tematycznych: „Lubonianin; Wielkopolanin i Polak; Filozof i Społecznik”.

 

konferencjacieszkowski