FLORIST

EURAXESS

ATP

Potencjalna toksyczność środków ochrony roślin

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Assessment of toxicity impacts of chemical protection of winter wheat, sugar beet and winter rape on aquatic ecosystems and humans. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (2): 131–138. DOI 10.13080/z-a.2020.107.017

Znaczącą rolę dla skutków środowiskowych i oddziaływania chemicznej ochrony roślin na organizmy żywe ma dobór preparatów zawierających substancje aktywne o różnych właściwościach fizykochemicznych i toksyczności. Wyniki oceny potencjalnej toksyczności środków ochrony roślin dla ekosystemów wodnych i ludzi zostały zaprezentowane w publikacji pracowników Zakładu Systemów Produkcji Rolniczej. Przeprowadzone badania w uprawach pszenicy ozimej, buraków cukrowych i rzepaku ozimego wykazały, że największe ilości emitowanych substancji ze stosowania środków ochrony roślin przedostawały się do gleby (średnio 91,7% emisji ogółem), a następnie do powietrza (7,7%) i wody gruntowej (0,6%). Zagrożenie toksycznego działania na ludzi było największe w wyniku chemicznej ochrony buraków cukrowych, natomiast najmniejsze w ochronie rzepaku ozimego. Największą wartość wskaźnika potencjalnej ekotoksyczności stwierdzono dla pszenicy ozimej, a najmniejszą dla rzepaku ozimego.

 Holka Rys FB