Mamy przedstawicieli w Komitetach PAN

Poprawiono: piątek, 24, kwiecień 2020 19:30

W wyniku niedawnych wyborów Członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. IŚRiL PAN została wybrana do Komitetu Biologii Organizmalnej na kadencję 2020-2023 r. To drugi, po prof. dr. hab. Zbigniewie Kundzewiczu, przedstawiciel Instytutu w komitetach PAN. Profesor Kundzewicz jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (Komitet problemowy przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN) w kadencji 2019-2022 r. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 kom biol org

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych i pełnią funkcję ciał doradczych i opiniodawczych, opracowując stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagając w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, opiniując akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój dyscyplin naukowych. Członkowie Komitetów wybierani są przez środowiska naukowe z poszczególnych dziedzin nauki. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.

 https://wyborykomitety.pan.pl/wp-content/uploads/2020/01/Komitet-Biologii-Organizmalnej-PAN.pdf