EKOznakowanie towarów spożywczych

Poprawiono: czwartek, 30, kwiecień 2020 18:29

Dr hab. Jerzy Bieńkowski, prof. IŚRiL PAN przedstawił wykład o analizie śladu węglowego produktów rolniczych w systemie ekoznakowania towarów spożywczych na Uniwersytecie III wieku w Sierakowie. Wykład spotkał się z żywą reakcją licznie zgromadzonych słuchaczy – około 100 osób. Szczególne zainteresowanie wzbudzały te fragmenty wykładu, które dotyczyły śladu węglowego surowców i produktów spożywczych, przykładów stosowania ekoznaków w świecie, potencjału redukcji śladu środowiskowego w różnych rodzajach konsumpcji oraz przekonaniach ludzi o słuszności zachowań przyczyniających się do redukcji emisji CO2.

Ekoznaki

Niektóre ekoznaki nadawane produktom rolno-spożywczym spełniającym kryteria ekologicznej produkcji