FLORIST

EURAXESS

ATP

Pierwsze w Wielkopolsce notowanie chronionego Lipnika lepkiego (Holwaya mucida)

Lipnik lepki (grzyb workowy) zasiedla kłody lipowe, które powoli rozkłada oddając do ekosystemu składniki zgromadzone przez drzewo w czasie jego życia. Grzyb ten jest od 2014 r. objęty częściową ochroną gatunkową jako jeden z przedstawicieli gatunków związanych z martwym drewnem – substratem deficytowym w polskich lasach. Po raz pierwszy zaobserwowano go w Polsce w latach 80. XX w. w Puszczy Białowieskiej, a obecnie jest znany z ok. 30 stanowisk głównie we wschodniej części kraju. W woj. wielkopolskim po raz pierwszy zaobserwowano go w latach 2012-2013 w rezerwacie Dębina koło Wągrowca (Nadleśnictwo Durowo), o czym napisały ostatnio Barbara Kudławiec i dr Anna Kujawa (z IŚRiL PAN).

 

lipnik01lipnik02

Lipnik lepki (owocniki) i jego stanowisko w rezerwacie Dębina (fot. Barbara Kudławiec)

Obecne stwierdzenie tego gatunku na obszarze chronionym, w zbiorowisku o charakterze naturalnym, potwierdza preferowanie przez lipnika mało zmienionych siedlisk, z dostępnym wielkowymiarowym drewnem lipowym jako substratem. Jednak gatunek ten obserwowano w naszym kraju również w zniekształconym grądzie i na drewnie pochodzącym z cięć pielęgnacyjnych drzew miejskich, co może sugerować zdolność tego grzyba do przetrwania także w warunkach większej antropopresji, np. w parkach miejskich i wiejskich, pod warunkiem zostawiania fragmentów kłód i konarów lipowych do naturalnego rozkładu.

https://www.kp.org.pl/images/pp/artyku%C5%82y_od_2019/XXX_3/PP_nr_3_2019_NOTATKA_Kud%C5%82awiec.pdf