FLORIST

EURAXESS

ATP

Powstał Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego

Nasilający się kryzys klimatyczny, obrazowany ostatnio w Polsce wielkim pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz dramatycznie niskim poziomem wody w Wiśle, budzi coraz większy niepokój. Podejmowane są różne działania, zarówno lokalne, jak i centralne. Ostatnio Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof Jerzy Duszyński powołał interdyscyplinarny Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego, którego przewodniczącym został prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zadaniem Zespołu jest wspierania działań w naszym kraju, które umożliwią zredukowanie emisji CO2 do zera w 2050 roku. Z radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że jednym z 13 członków Zespołu został prof. Zbigniew Kundzewicz z naszego Instytutu.

Więcej o Zespole można przeczytać tutaj.

landsat biebrza

 Zdjęcie z satelity Landsat 8 z dnia 20.04.2020 r. godz. 9.30 (udostępnione przez Biebrzański Park Narodowy, www.biebrza.org.pl)