FLORIST

EURAXESS

ATP

Ernst Mayr Travel Grant dla pracownika IŚRiL PAN


Dr Sebastian Salata z IŚRiL PAN, przebywający na stypendium post-doc w Kalifornijskiej Akademii Nauk w San Francisco, otrzymał grant Ernst Mayr Travel Grant od Museum of Comparative Zoology (Harvard University) do wykorzystania w bieżącym roku. Granty te są przyznawane na badania w dziedzinie systematyki zwierząt, a ich głównym celem jest stymulowanie prac taksonomicznych nad zaniedbanymi taksonami. Grant przyznano dr. Salacie w celu umożliwienia zbadania kolekcji mrówek z rodzaju Pheidole i zebranie materiału, który będzie wykorzystany w badaniach filogenetycznych poświęconych temu rodzajowi.

news Salata 2 maj2020

Zmienność morfologiczna głowy dużych robotnic u endemicznych dla Madagaskaru gatunków Pheidole. Museum of Comparative Zoology jest jednym z największych repozytoriów okazów tych owadów na świecie i finansowanie w ramach Ernst Mayr Travel Grant zostanie wykorzystane na rewizję materiału zdeponowanego w tej instytucji.