Pierwsze monograficzne opracowanie o mrówkach Krety

Poprawiono: środa, 10, czerwiec 2020 09:35

W ramach rozpoznania i ochrony różnorodności zwierząt w Europie opublikowano monografię mrówek Krety. Jest to krytyczna rewizja 100 taksonów stwierdzonych na tej wyspie na podstawie kilkuletnich badań własnych dr. Sebastiana Salaty z IŚRiL PAN i danych literaturowych. W pracy tej zawarto klucze do oznaczania wszystkich gatunków, kolorowe tablice, informacje o biologii i dane dotyczące rozmieszczenia poszczególnych taksonów. Dotychczas jedynie Korsyka doczekała się podobnego opracowania tej grupy owadów. W wyniku przeprowadzonych analiz udało się wykazać, że Kreta odznacza się najwyższym stopniem endemizmu w całym Regionie Śródziemnomorskim.

 monographs 12