18th Congress of European Mycologists 2019 – jak widzi go świat

Poprawiono: środa, 10, czerwiec 2020 09:31

W czasopismach IMA Fungus oraz Journal of Fungi ukazały się sprawozdania z międzynarodowego kongresu współorganizowanego przez IŚRiL PAN we współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym.

 news   sprawozdanie z kongresu maj2020

18th Congress of European Mycologists odbył się we wrześniu 2019 r. w Warszawie-Białowieży i cieszył się ogromną popularnością w społeczności mykologicznej – wzięła w nim udział rekordowa (dla tych cyklicznych kongresów) liczba 273 uczestników z 52 krajów (ze wszystkich kontynentów), którzy zaprezentowali łącznie 77 referatów i 176 posterów.

Pawłowska J. 2019. REPORTS: 18th Congress of European Mycologists: Fungi in nature and culture. W: Hawksworth D.L. MycoNews 2019: editorials, news, reports, awards, personalia, book news, and correspondence. IMA Fungus 10: 23 (2019).

Pawłowska J., Frąc M., Kałucka I., Ruszkiewicz-Michalska M., Różalska S., Wrzosek M. 2019. The XVIII Congress of European Mycologists: Conference Report. J. Fungi 2019, 5(4), 110; https://doi.org/10.3390/jof5040110