FLORIST

EURAXESS

ATP

IŚRiL PAN beneficjentem programu DOSKONAŁA NAUKA

W ramach pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Doskonała Nauka – wsparcie monografii naukowych” nasz Instytutu otrzymał dofinansowanie przeznaczone na wydanie monografii Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne.

Geastrum corollinum KKujawa 1m

Chroniony i zagrożony wyginięciem gwiazdosz brodawkowy Geastrum corollinum (fot. K. Kujawa)

Przygotowywana monografia jest obszernym i bogato ilustrowanym dziełem około 20 autorów z różnych ośrodków naukowych, przygotowanym pod redakcją dwóch mykolożek z naszego Instytutu – dr Anny Kujawy i dr hab. Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej, prof. IŚRiL oraz dr hab. Izabeli Kałuckiej z Uniwersytetu Łódzkiego. Książka prezentuje 117 gatunków grzybów objętych w Polsce ochroną prawną, a każdemu z nich poświęcony jest odrębny rozdział zawierający m.in. fotografie owocników i ich przystępny opis, wykaz stanowisk, mapę rozmieszczenia, zagrożenia i rekomendacje ochronne.

Przedmiotem programu „Doskonała Nauka” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Moduł „Wsparcie monografii naukowych” dotyczy realizacji projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki lub wzrostu gospodarki. Jego celem jest wprowadzenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do obiegu krajowego i międzynarodowego.