Nie żyje prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

Poprawiono: środa, 01, lipiec 2020 08:14

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Ludwika Tomiałojcia. Zmarł we Wrocławiu, w dniu 26 czerwca 2020 roku,w wieku 81 lat. Profesor Tomiałojć był wieloletnim pracownikiem Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 2016-2019 członkiem Rady Naukowej naszego Instytutu.Był ornitologiem, ekologiem, publicystą i autorem wielu książek na temat nowoczesnych form ochrony przyrody. Działalność Profesora wyróżniało wielkie zaangażowanie w sprawy ochrony przyrody – działał w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody i Komitecie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, a także wspierał działania organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody. Był również przewodniczącym polskiego komitetu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).Na wrocławskiej uczelni Profesor wykształcił wiele roczników młodych ornitologów, a jego kolejne książki na temat awifauny polski stanowiły ważny punkt odniesienia dla badaczy zajmujących się analizą statusu i zmian liczebności ptaków w naszym kraju. Profesor był inicjatorem podjęciabadań nad ekologią ptaków leśnych w Puszczy Białowieskiej, które prowadził przez kilkadziesiąt lat.Są to badania o międzynarodowym znaczeniu,kluczowe dla rozumienia czynników kształtujących zgrupowania ptaków ekosystemów leśnych. Innym ważnym tematem Jego działalności naukowejbyła awifauna miast, a zwłaszcza zjawisko synantropizacji ptaków. Badaniom tego zjawiska poświęcił kilkadziesiąt lat i prowadził je do tego roku. Prace nad awifauną Wrocławia zostały podsumowane w Jego ostatnim dziele, wydanym w maju 2020 roku, pt. „Ptaki Wrocławia w okresie 200 lat. Występowanie, liczebność, zmiany w dzisiejszych granicach administracyjnych miasta”, którego współautorami sąGrzegorz Orłowski(prof. IŚRiL), Andrzej Czapulak i Zbigniew Jakubiec.

Żegnamy Cię, Drogi i Szanowny Profesorze!

Pogrzeb prof. Ludwika Tomiałojcia odbędzie się w Olsztynie 3.07.2020 o godz. 9.00.

 

 IMG 1016

 

       P1240401P1240384

       Fot. Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA