Doktorat recenzowany online

Poprawiono: czwartek, 02, lipiec 2020 08:54

Pełniąc funkcję recenzenta, prof. dr hab. Lech W. Szajdak z naszego Instytutu, wziął udział w zdalnym posiedzeniu Komisji Doktorskiej, które poświęcone było obronie rozprawy doktorskiej p. mgr Joanny Marii Pielek z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Promotorem rozprawy zatytułowanej Wpływ transformacji materii organicznej odwodnionych utworów torfowych na zasoby i formy fosforu glebowego był p. dr hab. inż. Marcin Becher, prof. UPH, z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa (Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH).

 szajdak01

Obrona przeprowadzona została w trybie zdalnym po raz pierwszy w historii UPH i zakończyła się przyjęciem w części niejawnej posiedzenia dwóch uchwał: 1. dotyczącej wystąpienia do Senatu UPH w Siedlcach z wnioskiem o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz 2. uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy.