Influence of Drainage on Peat Organic Matter: Implications for Development, Stability, and Transformation (Wpływ drenażu na materię organiczną torfu: implikacje dla jego rozwoju, stabilności i transformacji)

Poprawiono: piątek, 10, lipiec 2020 20:55

W czasopiśmie MOLECULES (IF 3.060) ukazał się właśnie artykuł przygotowany przez prof. dr hab. Lecha W. Szajdaka, dr Teresę Meysner i dr Marka Szczepańskiego (IŚRiL PAN) we współpracy z prof. dr hab. Adamem Jezierskim z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr inż. Kazimierą Wegner z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Praca dotyczy wpływu drenażu torfowisk na materię organiczną torfu. Autorzy analizowali skład materii organicznej oraz strukturę molekularną kwasów huminowych w glebach torfowisk wysokich, niskich oraz torfowo-murszowych, różniących się składem okrywy roślinnej, gatunków torfotwórczych oraz warunków tlenowych i beztlenowych, oscylacji wód gruntowych podczas odwadniania, a także podatności materii organicznej gleby na rozkład.

 molecules2020

Statystyczna analiza składowych głównych (PCA) wykazała zależności pomiędzy właściwościami fizycznymi i chemicznymi badanych torfów.

Osuszanie torfowisk doprowadziło do wzrostu stopnia rozkładu związanego z utratą masy materii organicznej (zwłaszcza labilnych frakcji organicznych) i zostało to potwierdzone odpowiednio niższą zawartością całkowitego węgla organicznego (TOC) oraz niższymi wartościami stosunku zawartości węgla do azotu (C/N). Wyniki wskazują, że kwasy huminowe (HA) z naturalnych torfowisk są bogatsze w struktury aromatyczne i dlatego torfowiska te można uważać za bardziej wilgotne i dojrzałe (a zatem bardziej stabilne) niż gleby torfowo-murszowe.

Szajdak, L.W., Jezierski, A., Wegner, K., Meysner, T., Szczepański, M. Influence of Drainage on Peat Organic Matter: Implications for Development, Stability, and Transformation. Molecules 2020, 25, 2587. https://doi.org/10.3390/molecules25112587