Śmiertelna pułapka czy dom? Artykuł w Global Ecology and Conservation (IF 2,5) o wykorzystywaniu przez mrówki wyrzucanych pojemników

Poprawiono: wtorek, 21, lipiec 2020 13:09

Zaśmiecanie środowiska jest problemem globalnym, ważnym także w Polsce. Różnorakie odpady stanowią zagrożenie dla środowiska, ale są także elementem „urozmaicającym” środowisko. Niektóre zwierzęta wykorzystują te specyficzne, nowe nisze ekologiczne. Dla części z nich stają się śmiertelną pułapką, a dla innych – kryjówką lub miejscem rozrodu.

Niedawno (IV 2020) naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i z naszego instytutu (dr hab. Krzysztof Kujawa i dr Sebastian Salata) opublikowali w Global Ecology and Conservation artykuł, w którym przedstawili wyniki badań nad zasiedlaniem wyrzuconych w miejskich lasach puszek, butelek i kartonów przez mrówki. Okazało się m.in., że chociaż niekiedy mrówki zakładają mrowiska w takich odpadach, to jednak w wielu z nich znajdowały się martwe osobniki z wielu gatunków. Zatem wyrzucanie butelek, puszek i innych opakowań jest szkodliwe także dlatego, że stanowią one tzw. pułapki ekologiczne. Stwierdzono również, że mrówki preferują pewne cechy pojemników – np. chętniej penetrowały brązowe butelki w porównaniu do innych kolorów tych opakowań.

Jest to pierwsza z kilku planowanych publikacji na temat nietypowych siedlisk powstających w wyniku działalności człowieka, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

Kolenda, K., Salata, S., Kujawa, K., Kuśmierek, N., Smolis, A., & Kadej, M. (2020). Deadly trap or sweet home? The case of discarded containers as novelty microhabitats for ants. Global Ecology and Conservation, e01064.

 news miertelna puapka czy dom

Fot. Przykładowe pojemniki wykorzystywane przez mrówki jako miejsce budowy mrowiska: A - butelka szklana z częściowo zabudowanym wejściem, B - butelka plastikowa.