FLORIST

EURAXESS

ATP

Wyspy bioróżnorodności w oceanie zabudowy


W najnowszym zeszycie czasopisma Acta Mycologica ukazała się praca dr Anny Kujawy z IŚRiL PAN i współautorów, w której podsumowano bogactwo gatunkowe grzybów wielkoowocnikowych w parku miejskim w Poznaniu-Radojewie. Ten niewielki park znajdujący się w północno-wschodniej części Poznania (w dawnej wiosce Radojewo) pełni rolę zielonej wyspy wśród pól i zabudowy, jest „gąbką” retencjonującą wodę i miejscem o szczególnie wysokiej różnorodności gatunkowej rodzimych roślin, zwierząt i grzybów, w tym gatunków objętych prawną ochroną.

Publikacja przedstawia syntezę danych zebranych podczas dwóch wycieczek mykologicznych zrealizowanych w ramach działalności w Sekcji Mykologicznej przy Poznańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz informacji publikowanych. W parku stwierdzono 333 gatunki grzybów wielkoowocnikowych, w tym 19% stanowią grzyby rzadkie w Polsce i zagrożone.

Soplówka bukowa na kłodzie drzewa liściastego w parku radojewskim. Grzyb objęty ochroną gatunkową. Fot. Barbara Kudławiec 

Soplówka bukowa na kłodzie drzewa liściastego w parku radojewskim. Grzyb objęty ochroną gatunkową. Fot. Barbara Kudławiec

Park jest miejscem bardzo ważnym dla ochrony bioróżnorodności Poznania. Bogata mykobiota tego niewielkiego obszaru kolejny raz wskazuje na ważność i wartość parków ze starymi drzewami (w tym zamierającymi, dziuplastymi) oraz zachowanym i pozostawionym do naturalnego rozkładu martwym drewnem w postaci leżących konarów, kłód i wykrotów dla ochrony i utrzymania populacji wielu gatunków, które nie przeżyją na terenach zabudowanych poza takimi ostojami. Warto podkreślić, że park radojewski dla niektórych gatunków grzybów pełni ważną rolę ostojową w skali Polski, np. w przypadku objętej ochroną gwiazdy wieloporowej Myriostoma coliforme, która ma tam jedno z 5 współcześnie znanych stanowisk w Polsce i jedyne znane w województwie wielkopolskim.

Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Stokłosa N., Bujakiewicz A. 2020. Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland). Acta Mycologica 55,1: DOI: 10.5586/am.5513 https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/article/view/am.5513/7889