Komunikat Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk na temat zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce.

Poprawiono: wtorek, 18, sierpień 2020 09:08

komunikat prezes pan