FLORIST

EURAXESS

ATP

Nagroda imienia Mikołaja Kopernika dla Prof. Lecha Wojciecha Szajdaka


Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak został laureatem prestiżowej nagrody imienia Mikołaja Kopernika w 2020 roku za dwie wybitne monografie naukowe w kategorii nauki o Ziemi: „Bioactive Compounds in Agricultural Soils” opublikowaną przez wydawnictwo Springer oraz „Zanikanie Torfowisk”, wydaną w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Monografia pt. „Bioactive Compounds in Agricultural Soils” („Substancje biologicznie czynne w glebach rolniczych”) omawia wpływ różnych systemów upraw na substancje biologicznie czynne w glebach mineralnych i organicznych. Natomiast monografia pt. „Zanikanie Torfowisk”, napisana wspólnie z prof. Piotrem Ilnickim, omawia procesy i mechanizmy przyczyniające się do stopniowego zanikanie występujących w Polsce torfowisk. Uwzględniając opracowane w Polsce i na świecie strategie oraz programy ochrony torfowisk przedstawia sposoby zahamowania zanikania torfowisk.

Nagroda im. Mikołaja Kopernika, ustanowiona w 1873 z okazji 400. rocznicy urodzin tego wielkiego uczonego, jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych za wybitne prace naukowe z zakresu astronomii, ekonomii, filologii klasycznej, filozofii przyrody, kosmologii i astrofizyki, matematyki, medycyny, nauk o Ziemi i prawa. Nagroda jest przyznawana przez Polską Akademię Umiejętności co pięć lat.