FLORIST

EURAXESS

ATP

Ocena cyklu życia produkcji pszenicy w różnych systemach uprawy roli


W czasopiśmie Agronomy (IF 2,603) ukazał się artykuł dr Małgorzaty Holka i dr hab. Jerzego Bieńkowskiego, prof. IŚRiL PAN (Zakład Systemów Produkcji Rolniczej), zatytułowany “Assessment of Environmental Burdens of Winter Wheat Production in Different Agrotechnical Systems”. Praca przedstawia wyniki analizy skutków środowiskowych powstających w cyklu życia produkcji pszenicy w trzech systemach uprawy roli: tradycyjnym, uproszczonym i siewu bezpośredniego.

news ZSRP wrzesien 2020

Badania wykonano w ramach realizacji projektu nr 2015/19/N/HS4/03031, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Holka, M.; Bieńkowski, J. 2020. Assessment of Environmental Burdens of Winter Wheat Production in Different Agrotechnical Systems. Agronomy 2020, 10, 1303. https://doi.org/10.3390/agronomy10091303