Porosty a nawożenie

Poprawiono: poniedziałek, 22, luty 2021 15:17

W lipcu br. dr Daria Zarabska-Bożejewicz (IŚRiL PAN) zakończyła realizację działania finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki („Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotem”, DEC-2018/02/X/NZ8/03295). Celem przeprowadzonych badań było szczegółowe rozpoznanie zmian wybranych parametrów fizjologicznych i zmian w produkcji metabolitów wtórnych u dwóch gatunków porostów – złotorostu ściennego Xanthoria parietina i pustułki pęcherzykowatej Hypogymnia physodes wywołanych nawożeniem azotem w warunkach polowych. Te dwa gatunki wykazują odmienne preferencje względem stopnia wzbogacenia siedlisk związkami azotu oraz są rozpowszechnione w kraju.

news Zarabska wrzesien 2020 X. parietina  fot a news Zarabska wrzesien 2020 H. physodes fot b

Porosty (Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes) wykorzystane w eksperymencie

Plechy do transplantowania, zebrane w Borach Tucholskich, eksponowano w krajobrazie rolniczym Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Część prób poddano nawożeniu siarczanem amonu (NH4)2SO4, natomiast plechy kontrolne nawadniano sztuczną wodą deszczową. Eksperyment powtórzono trzykrotnie w okresie letnim, jesiennym i zimowym w 2019 i 2020 r. Aktualnie trwa opracowywanie wyników. Analiza obejmuje między innymi określenie wpływu nawożenia na wskaźniki charakteryzujące bionty porostowe, tj. zawartość chlorofilu a (fotobiont) i ergosterolu (mykobiont) oraz produkcję metabolitów wtórnych (atranoryny, parietyny).