FLORIST

EURAXESS

ATP

Wiosenna susza 2020 jedną z najbardziej ekstremalnych od lat 70-tych XX wieku


Wystąpienie dwóch kolejnych suchych i bardzo ciepłych lat 2018 i 2019, ciepłej zimy 2019/2020 i bardzo suchej wiosny w 2020 roku w Polsce doprowadziło do rozwoju dotkliwej suszy. Zbadaniem dotkliwości tego zjawiska w pasie centralnym Polski zajęli się dr Iwona Pińskwar, dr Adam Choryński i prof. Zbigniew W. Kundzewicz (wszyscy z IŚRiL PAN). Wyniki opublikowano w zeszycie specjalnym czasopisma Agronomy (IF 2,603) Successfully Managing Interdependent Agricultural Landscapes — Processes, Structures and Mechanisms Sustaining the Entire System (pod redakcją prof. dr. hab. Lecha W. Szajdaka z IŚRiL PAN). W artykule przedstawiono zmiany wartości wskaźnika SPEI (Standardized Precipitation Evaporation Index), będącego standaryzowaną różnicą opadu atmosferycznego i parowania potencjalnego w okresie od 1971 do końca maja 2020 roku. Zbadano również zmiany wilgotności gleby od stycznia 2000 do maja 2020 roku na podstawie danych z NASA's Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC). Badania wykazały, iż wiosenna susza 2020 roku należała do najpoważniejszych w analizowanym okresie, a zmiany wilgotności gleby na wszystkich analizowanych głębokościach (0-10cm, 10-40cm, 40-100cm i 100-200cm) wskazują na tendencję malejącą.

wiosenna susza 202012

Wykresy przedstawiają przebieg wartości SPEI 12 (dla 12 miesięcy), SPEI 24 and SPEI 30 dla Poznania od stycznia 1971 do maja 2020 roku (a, c, e – na podstawie własnych obliczeń opartych o równanie Penman–Monteith) oraz dla danych gridowych obejmujących Poznań od stycznia 1950 do maja 2020 na podstawie bazy SPEI global drought monitor (b, d, f – obliczenia oparte o równanie Thornthwaite).

Pińskwar, I., Choryński, A., Kundzewicz, Z.W. Severe Drought in the Spring of 2020 in Poland—More of the Same? Agronomy 2020, 10, 1646. https://www.mdpi.com/2073-4395/10/11/1835/htm