FLORIST

EURAXESS

ATP

Materiały multimedialne z konferencji "Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III)" już dostępne!


Trzecia, doroczna konferencja zorganizowana przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Demeter Polska i objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się dnia 3.12.2020 r. Partnerami w organizacji konferencji były: Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, Gmina Piaski, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Fundacja „Kwietna” i firma „Łąki kwietne”, a patronat medialny objęły „Bez Pługa” i „Farmer”. W tym roku konferencja odbyła się w trybie zdalnym.

to konferencja pasy 2

W konferencji udział wzięło około 320 osób, spośród których największą grupę stanowili doradcy rolniczy oraz rolnicy (około 39%), osoby prywatne (przypuszczalnie w części także reprezentujący sektor rolniczy – około 31%) i naukowcy (ok. 12%).

Referaty (nagrania, prezentacje i streszczenia) prezentowane na konferencji udostępniliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce KONFERENCJE (boczne menu).