FLORIST

EURAXESS

ATP

Naukowcy z IŚRiL PAN we władzach Polskiego Towarzystwa Mykologicznego


Aktywna działalność społeczna dwóch osób z naszego Instytutu została doceniona na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (PTMyk), które skupia naukowców i amatorów działających w celu rozwijania i propagowania wiedzy o grzybach, o ich roli w przyrodzie, nauce i kulturze.

W wyniku wyborów, przeprowadzonych w trybie zdalnym w dniu 5 grudnia br., dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. IŚRiL i dr Anna Kujawa znalazły się we władzach Towarzystwa. Pierwsza z nich została ponownie wybrana do Zarządu Głównego PTMyk i objęła funkcję zastępcy prezesa, a druga została powołana na Przewodniczącą Komisji do spraw polskiego nazewnictwa grzybów oraz pełni ponownie funkcję zastępcy przewodniczącej Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów.

news PTM AK MRM 01 2021

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy wszystkim wybranym do władz PTMyk, a zwłaszcza nowemu Prezesowi – dr Julii Pawłowskiej (Uniwersytet Warszawski), skarbnikowi – mgr Monice Urbaniak (Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu) i sekretarzowi – mgr Kamili Kuleszy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).